Location: Millennium Coastal Path - Copperhouse Cross Roundabout
Sponsor: Communities First Glanymor & Tyisha

Copperworks DockThis lecturn mounted blue plaque marks the site of the entrance channel to the Copperworks Dock. The Dock is now covered by an industrial complex.

The Copperworks (or Nevill’s) Dock was initially constructed as a tidal dock by the Llanelly Copperworks Company in 1805 for the import of copper ore and the export of smelted copper and coal. It was provided with lock gates by 1824 making it, reputedly, the first floating dock in Wales. It remained in constant use until 1951.

Notes :
The Industrial and Maritime History of Llanelli and Burry Port 1750 to 2000’ by / gan Craig, Jones and Symons


Copperworks Docks LlanelliDoc y Copperworks 1805-1951
Safle: Llwybr Arfordirol y Mileniwm, Cylchdro Copperhouse Cross

Mae’r plac hwn yn nodi’r mynediad i Ddoc y Copperworks gan fod y Doc nawr wedi’i orchuddio gan safle diwydiannol.

Adeiladwyd Doc y Copperworks (neu Nevill) ar y cychwyn fel doc llanw gan Gwmni Copperworks Llanelly yn 1805 ar gyfer mewnforio mwyn haearn ac allforio copr tawdd a glo. Fe’i darparwyd a llifddorau erbyn 1824 ac felly hwn, yn ôl pob son, oedd y doc arnofiol cyntaf yng Nghymru. Fe’i defnyddiwyd yn gyson tan 1951.

LCH0075